O nama

Puno poslovno ime privrednog društva: Novi Vigor DOO

Sedište:  Mladenovac – Vlaska 11406  ulica: Beogradski Put  br: bb

Odgovorno lice: Ivan Ristovic

PIB: 109402747

Matični Br: 21175935

Šifra delatnosti: 2042

Tekući račun: 250-4100000615770-25

Kontakt telefon: +381606680050

Kontakt email adresa: novivigor@gmail.com